Identity Analytics + Intelligence

Kies een data-gedreven, op risk-based benadering van acces management.

Solution Spotlight

Wat is
Identity Analytics and Intelligence?

Identity Analytics en Intelligence is het proces van het continue evalueren en beheren van toegangsbeslissingen en toegangsgerelateerde risico's naarmate de context evolueert.

Zelfs met de juiste IAM- en IGA-tools en -processen, de wereld verandert voortdurend en dat geldt ook voor uw bedrijf. Wat vandaag de dag een geweldige oplossing kan zijn, kan er over zes maanden totaal anders uitzien als nieuwe mensen en applicaties aan uw netwerk worden toegevoegd.

Identity Analytics en Intelligence werpt twee tot vier keer per jaar een frisse blik op uw access management om ervoor te zorgen dat het nog steeds de manier waarop uw bedrijf werkt, weerspiegelt. En zo niet, dan worden er aanpassingen gedaan om de beveiliging en compliance onder controle te houden.
secure_it
secure_it

Business Value

Waarom heb ik
Identity Intelligence nodig?

Er zijn verschillende use-cases die verklaren waarom uw organisatie baat zou hebben bij Identity Analytics en Intelligence als dynamisch onderdeel van het toegangsbeheerprogramma.

1. Detecteer en verwijder overmatige machtigingen
Laten we zeggen dat alle beheerders dezelfde rechten hebben en dat één beheerder onzorgvuldig omgaat met hun wachtwoord. Hierdoor lopen alle manager accounts gevaar om gecompromitteerd te worden. Een Next-Gen SIEM zou het gebruik proactief monitoren, terugkoppelen naar elk gebruikersprofiel en uiteindelijk bepalen welk toegangsniveau nodig is.

2. Opschonen van toegang op basis van risico inschakelen
De hoeveelheid gegevens die aan een beoordeling van toegangscertificering is gekoppeld, kan enorm zijn. Next-Gen SIEM maakt gebruik van geavanceerde peer groep-analysetechnieken, gedragsanalyses en toegangsbewaking om prioriteit te geven aan rechten met een hoog risico. Dit vermindert de hoeveelheid gegevens die ermee gemoeid zijn, waardoor reviewers de tijd hebben om elke toestemming zorgvuldig in zijn volledige context te overwegen.

3. Bewaak het gebruik van geprivilegieerde accounts
Het zou geen verrassing moeten zijn dat privileged accounts het belangrijkste doelwit zijn voor aanvallers vanwege het hoge toegangsniveau dat ze bieden. Een SIEM van de volgende generatie controleert op ongebruikelijk gedrag, zoals escalatie van bevoegdheden, data-exfiltratie, het delen van inloggegevens en het compromitteren van accounts. Eenmaal gedetecteerd, kan er snel actie worden ondernomen om een ​​beveiligingsincident te voorkomen.

4. Gebruiksafwijkingen detecteren Identiteit bewaken
Het gebruik en valideren ervan tegen de bredere beveiligingscontext van het bedrijf kan eenvoudig worden uitgevoerd door middel van gedragsanalyses. Deze kennis stelt Next-Gen SIEM in staat om snel anomalieën te detecteren, zoals gebruikers die toegang hebben tot bronnen die niet relevant zijn voor hun rol - een belangrijke indicator van accountcompromis.
Secur IT

Vrij om
Gedreven te zijn.

Ga verder dan een voorgevoel, neem data-driven beslissingen.

Wees vrij.

Bewezen Aanpak

We zijn IAM:
Uw 4Ps zijn gedekt

Secure IT

Partnership

Met tientallen jaren ervaring in het werken met compliance-gedreven industrieën, heeft SecurIT expertise opgebouwd in het identificeren en bewaken van op toegang gebaseerde risico's door middel van diepgaande analytics en intelligence oplossingen.

Secure IT

Proces

Laat ons u helpen bij het bijhouden van toegangsrechten en activiteiten, terwijl u op basis van die informatie security context tot stand brengt. Dit wordt gedaan door middel van een consistent en bewezen raamwerk dat voortdurend wordt verfijnd naarmate de best practices naar voren komen.

Secure IT

Provisie

Door middel van routinematige provisioning detecteren we ongebruikelijke activiteiten die verband houden met frauduleuze, slapende, verweesde en beëindigde accounts voordat inloggegevens worden gecompromitteerd.

Secure IT

Protectie

Identity Analytics en Intelligence gaan hand in hand met het beveiligen van uw gebruikersaccounts. Risk-based opruimacties leiden tot een geschatte revocation rate van 75%, waardoor de dreiging wordt verminderd zonder dat het operations beïnvloedt.

Secure IT

CONTACT

Get in Touch With Us